Home

HARTENBOS

ADLER'S NEST

Frail Care Center

Contact:

082 801 5399

admin@adlersnest.net

ADCARE HARTENBOS VLAKKE VAN VERSORGING

 

 • Verswakte bejaardes
 • Dementia & Alzheimers pasiente
 • Pasiente met peg buis voedings en/of kateters
 • Wondsorg
 • Toediening van medikasie
 • Deurlopende opleiding aan versorgers tov hantering van pasiente
 • Noodhulp
 • Passiewe oefeninge

ADCARE HARTENBOS LEVELS OF CARE

 

 • Frail elderly
 • Dementia & Alzheimers patients
 • Patients with peg tube feeding and/or catheders
 • Wound Care
 • Administering of medication
 • Continuous training to caregivers regarding care of patients and all procedures as well as causes and symptoms of diseases
 • First Aid
 • Passive exercises

WHAT WE DO

 

 • All meals and nutritional needs
 • Administering of medication
 • Prevention of bedsores
 • All laundry
 • Mobility exercises
 • Daily activities
 • Manicure & podiatry requirements
 • Hair care
 • General hygiene

WAT ONS DOEN

 

 • Alle maaltye en voedingsbehoeftes
 • Toediening van medikasie
 • Voorkoming van bedsere
 • Alle wasgoed
 • Mobiliteitsoefeninge
 • Daaglikse aktiwiteite
 • Manicure & podiatry vereistes
 • Haarsorg
 • Algemene higiĆ«ne